ImaginaciónLengua MaternaLugaresNarrativa

Tlatemojle

Xnikmate kenejke timitsijlis kampa melauak yonisio, maske sanken timitstemojtok niman ninejnentok hasta kaman timitsonextsia. Xnimate kamanon nin kanon, san nikmastika kampa timitsonextis. Amo niuele timitselkaua kuajkon onipeuj timitstemoua ipan atlajtin, kampa nikijtouaya ompa timitsonextis masketej, ompa san onikinextito michkuextin, temomomej kajkapostikej, akoyachimej uan melauak ueueyakej niman tajua xkaman otimitsnextito.

Kema oniknextito se ayeualtsintle uan sa xoxoktik, oniktlajtolte tla omitsitak. Onechuajnankile kampa yajua xkipijpixtikaj akinon panoua noso akinon xpanoua, yajua kiita itlakayotsin kampa nochipa maxoxouixtsia, mojmostla kinkuechojtika xijtsitsintin kampa ijkon ueliskej ontlaileuiskej miyakej michimej niman ueliskej ompa naltiskej totomej. Oninejnen niman onikintlajtoltej tetsitsintin tla omitsitakej, kijtouaj kampa xomitsitakej pero okimatkej kenejke imimpan oticholojtikis.

Aman nineme tlajko kojyo niman nitlajtlajtoua iuan kojchikimoltin tla xotikintlaneualtej impan intekiyotsin, onechilijkej kampa yajuamej youejka kalchijtokej itlan on kojtin niman xokitakej tla yaka opanok. Kema onia onikintlajtoltito kakalomej iuan tsopilomej tla okitakej itla poktle kampa ajuiyaxtok nakatsintle, okijtojkej kampa amo, kampa xtla okitakej, san onechuauejuetskilijkej. Kema oyajkej patlantiuej niman uetskatiuej, okijtojkej kampa xkuanej nakatsintle uan kisa itechkopa tlakamej kampa kinelmoyaualtsia. Najua amo oninokauj, onia otimitstemoto niman se tonajle kuak nipanotsiaya itlan se kojtle, ouetsiko ipan nokechkojyo se kouatl. In kouatsintle katka se kechua uan noyej yenantle, sa pipilixtik, yoixkajkalak, sa se intlantsin niman itlajchayastsin no xok kualtsin kakakistiya. Melauak kualantoya kampa kijtoua ompaka otimojuite niman otiktsakuilej kan mojmostla kalakiya niman kisaya. Melauak tekikualantok kampa kijtoua ye kuika se kech tonajle kampa koche kiyauak. Yake on yolkatsin uan ijtoka kuitlatemolin noseuijtoya niman xnemiya akinon kimpaleuis noche on yolkamej kampa sa yajua uele noche kajokue tlin yetik. Sanken majkuixtoya ipan nokechojyo kuak onechijle tla kampa xnikpaleuia nikejkuenis on tetl kijtoua nechkuas. Najua onikijle maka makinemile nechkuas kampa tlamo uetsis sa se itlantsin. Onikpaleue onikejkuenej on tetsintle uan xkauiliayaya kalakis ichan in lamajkouatsintle. Kema, ika ikuitlapiltlajchayastsin niman ixtololojuan uan yeuaxintokej, onechititej kanka otsiaj. Okijtoj kampa tla oksejpa tiuajlo nanka, sa xtlamacha mitskuas, kampa san mopal yokoch se kech tonajle ne kiyauak. Nikijtoua tej kampa kualtsin iuan onontlajtlajtoj on kouatsintle, maske tej, xnechyolajmana tlinon kinemilia motechkopa. Najua san nikneke nikmatis kanon tineme tajua. Nikneke tej timitsonextis niman niuelis timitsijlis kampa najua xkaman otimitskajte ipan kalpantsintle.

Kuak onipolij, san onechtsakkej ipan se xankajle kalueuej. Notajtsitsiuan xonechkauilijkej maniuiya ipan kaltlamaxtijle noso matimitstemote. Noyolikniuan niman oksekimej noteixmatkauan okimilijkej kampa najua onikiste ipan kalpan. Ijkon otlakajkayajkej notajtsitsiuan san pampa maka matimitsita, maka maniuele manikimate momatsitsiuan, moxochitlatenkualuan, katlakajtle maka matimitsita. Notajuan xkaman okinemilijkej tla uelisia itla nikchiuas. Kuajkon tej tla tinechkake, xkijle ajakatsintle makuajjuika notechkopa motsajtsilio niman se kech motlajtoltsitisuan. Xuelis tikistinemis san tajuatsin ne ipan ueyekojyojkauj kampa nemej miyak yolkamej uan tekuanej ken itla kolomej, tokamej, mapachimej, oselomej niman okseke yolkamej. Xuajla Noxochisiuatsin, notajtsitsiuan niman motajtsitsiuan yonka ye techseliaj. Xuajkisa siuatsintle tla yotipolij, xuajkisa kanon timiyantok. Xnechijle tla sanken tineme. Xkijle ajkomalakotsintle mauajla manechijlike kanon tineme. Xchiua nixpan mauetsike se sitlalintsin niman manechijle kanon tineme. Najua nikneke timitsitas. Najua xkaman otimitskajtej nosiuatsin, san onechiyankaj achijtsin niman aman oksejpa yonikisako. Xuajla siuatsintle. Xok nikmate kanon mas timitstejtemos. Tepetsitsintin yokamakojtsiakej kiteneuaj motokayo. Xuajla kampa xopantla yenotlakenpatlas. Xkualtsin yes tla san najua nikinteke xochimej niman tajua amo tinechinkuijkuilis niman inka tinechaltis. Xniuelis se tlayoua sa najua niktlajtlatas on mestsintle niman amo timitsmaasitsias. Xuajkisa kan tineme. Xmokauile mamitstlauiluikan tonalmeyotsitsintin niman amo xmiyana itlan on tlajtoltsitsitsintin uan omitsyekanke ticholos noso tipoliuis ne ipan ueyekojyojkauj.

Traducción al español

Martín Tonalmeyotl (Martín Jacinto Meza, 1983), originario de Atzacoaloya, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Lic. en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Mtro. en Lingüística Indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Es campesino, profesor de lengua náhuatl, narrador, poeta y traductor. Becario del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico de Guerrero (PECDAG) 2015-2016 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 2016-2017. Algunos de sus poemas, relatos, artículos y fotografías han sido publicados en la Revista Sinfín, Rojo Siena, Revista Electrónica Luz desde el inframundo, Revista Circe, Revista Colibrí, Poesía Mapuche, La Guarida/ Literatura de España y América Latina, Periódico de poesía de la UNAM, en el periódico la Jornada en los suplementos: La Jornada del Campo y Ojarasca, entre otras. Es integrante del libro: Los 43 Poetas por Ayotzinapa (2015) y Montarlabestia (2016). Autor del libro: Tlalkatsajtsilistle ‘Ritual de los olvidados’ (2016), Jaguar Ediciones y Universidad Intercultural del Estado de Puebla.

  You may also like

  3 Comments

  1. Felicidades y muy agradecido por tanta ayuda ….

  2. Felicidades y muy agradecido por tanta ayuda ….

  3. Felicidades y muy agradecido por tanta ayuda ….

  Leave a reply

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

  More in Imaginación